Herinnering aan Luna Houmes

Dit is een herinnering aan onze dochter en zusje Luna Houmes.
Hier vind u haar levensverhaal en foto's.

monument3